Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har Naturvårdsverket därför översatt broschyren "Allemansrätten en unik möjlighet" till arabiska, pashto och dari.

– Nyanlända är en prioriterad målgrupp men Naturvårdsverkets kontaktytor är inte så stora med denna grupp. Därför ber vi nu alla som har sådana kontakter att sprida våra nyöversatta broschyrer, berättar Per Nilsson som är handläggare på Naturvårdsverket.

Privatpersoner, organisationer och myndigheter kan beställa broschyrerna gratis.

– Vi hoppas att de sprids av till exempel friluftsorganisationer, kommuner, boenden för asylsökande och andra som arbetar och möter både människor som söker asyl i Sverige och sådana som fått uppehållstillstånd, fortsätter Per Nilsson.

Hur beskriva den unika allemansrätten på arabiska?

– I projektet Upplev friluftsliv bjuder Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Sportfiskarnas Riksförbund in nya svenskar att prova friluftsaktiviteter.  Aktiviteterna i sig, skratt och fika delar vi utan problem, men vi vill gärna också berätta hur friluftsliv och vistelse i naturen fungerar i Sverige. De nya broschyrerna som Naturvårdsverket har tagit fram kan hjälpa oss med det, säger Johanna Wernqvist på Svenska Klätterförbundet

Information på många språk
Redan nu finns information om allemansrätten på 19 olika språk förutom svenska. Det finns en kortare text redan på arabiska men fler har frågat efter mer information. Arabiska, pashto och dari är språk som är vanliga bland många som nyligen kommit till Sverige.

Allemansrätten på arabiska

Allemansrätten på dari

Allemansrätten på pashto

Information om allemansrätten på arabiska, dari och pasho samt på fler språk

Broschyrerna om allemansrätten på arabiska, pashto och dari börjar levereras i början av v 30, men går att beställa redan nu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Berit Oscarsson, kommunikationschef, 010-698 13 00,  berit.oscarsson@naturvardsverket.se

Information om Upplev Friluftsliv:

Johanna Wernqvist på Svenska Klätterförbundet, johanna@klatterforbundet.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63