Alla ensamkommande barn som kommer till Stockholms stad ska få samhällsinformation där jämställdhetsfrågor och sex- och samlevnadsinformation ingår. På stadens egna boenden finns ett tydligt program som ger barnen en introduktion till det svenska samhället där jämställdhetsfrågor är en viktig del. På stadens upphandlade boenden finns det ett tydligt krav att barnen ska introduceras och vägledas in i det svenska samhället. I detta ingår ämnen kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, frågor om sexuell identitet och ekonomi med mera. Det finns även barn som placerats direkt av stadsdelarna på boenden i Stockholms stad som inte är i stadens egen regi eller som har upphandlats. De placeringarna görs enligt individuella placeringsavtal som ser olika ut.

— Det är väldigt viktigt att alla ensamkommande barn som kommer till Stockholms stad redan på boendet får en introduktion till jämställdhet och sex- och samlevnad samt att barnen får tala om värderingsfrågor. Detta är något som barn födda i Sverige har rätt till och självklart något som alla ensamkommande barn också ska få. Stadens mål är att placera alla barn på stadens egna boenden eller i upphandlade boenden så att alla barn ska få ett så likvärdigt mottagande som möjligt, därför pågår just nu en ny upphandling samtidigt som vi tagit beslut om 800 extra platser i egen regi, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Sex- och samlevnad är obligatoriskt i grundskolan men inte i gymnasieskolan.

— Många ensamkommande barn som kommer till Stockholm är så pass stora att de börjar direkt på gymnasiet och de missar sex- och samlevnadsundervisningen som skolan erbjuder. Detta är en sådan viktig fråga att man borde överväga att skriva in sex- och samlevnadsundervisning även i läroplanen för gymnasieskolan, säger Åsa Lindhagen (MP).

Socialförvaltningen följer upp samtliga upphandlingsavtal, detta görs på följande sätt:

  • Staden genomför platsbesök på ett årligt urval av upphandlade verksamheter.
  • Staden genomför en årlig enkät till utförarna.
  • Staden gör kontinuerlig kredituppföljning/bevakning via UC AB.
  • Staden tar del av IVO:s tillsynsrapporter.
  • Staden är med i nätverk tillsammans med kranskommuner för att utbyta information kring avtalade verksamheter.
  • Staden samverkar med stadsdelarna för att ta del av information från deras individuppföljningar.

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02