Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resevägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

- Med bilfria zoner i anslutning till Stockholms skolor minskar vi de trafikproblem runt skolorna som uppkommer för att föräldrar inte vågar låta barnen gå eller cykla till skolan. Barn måste kunna känna sig säkra i den närmiljö som de vistas i dagligen, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

- Det finns en stor potential att minska bilåkandet till skolor och förbättra säkerheten för skolbarnen samtidigt som vi minskar utsläppen och ökar barnens vardagsmotion, säger Åsa Jernberg.

Miljöpartiet i Stockholm stad har tagit fram tre förslag för att garantera barnens säkerhet till och från skolan i Stockholm:

1. Inför bilfria zoner i anslutning till skolor i den mån det är möjligt.

2.  Alla skolor ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan.

3. Uppmuntra och stöd initiativ till fler vandrande skolbussar där föräldrar och vuxna tar ansvar för elevernas trygghet.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02