En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

I budgetarna för 2011, 2012 och 2013 har den moderatledda majoriteten utlovat hbt-certifieringar av Stockholms ungdomsmottagningar. Idag, fyra år senare, är endast fyra av nio ungdomsmottagningar hbt-certifierade. Förvånande nog saknas helt ambitioner på området i budget för 2014 trots att löftena från tidigare år är långt ifrån uppfyllda.

-- Miljöpartiet avsätter i sin budget fem miljoner kronor för att just hbt-certifiera stadens verksamheter. Vi tycker också att ett certifieringsarbete ska inledas på bredare front. Exempelvis bör skolor, förskolor och fritidsgårdar också certifieras. För stadens hbtq-ungdomar kan det här betyda mycket, säger Åsa Lindhagen, (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-- Vi vet idag att unga hbtq-personer har betydligt sämre hälsa jämfört med andra unga. Att
hbt-certifiera ungdomsmottagningarna är ett första litet steg för att de unga som söker hjälp och stöd ska kunna få ett kunnigt bemötande. Det kan vara livsviktigt, säger Åsa Lindhagen.

 


Ungdomsmottagning:
Driftsform:
HBT-certifiering:Farsta
SLL + Sthlms stad
ej HBT-certifiering
Gullmarsplan
Sthlms stad
ej HBT-certifiering
Järva
SLL + Sthlms stad
ej HBT-certifiering
Midsommarkransen
SLL + Sthlms stad
ej HBT-certifiering
Skärholmen
SLL + Sthlms stad
HBT-certifiering
Stockholms skolors ungdomsmottagning
Sthlms stad
HBT-certifiering
Södermalm
SLL + Sthlms stad
ej HBT-certifiering
Norrtullsgatan 10
SLL + Sthlms stad
HBT-certifiering
Västerort
SLL + Sthlms stad
HBT-certifiering

 


 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Cecilia Engström
0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02