Alliansen presenterade en valfläskbudget med höjda budgetposter i år men som man sänker redan nästa år. Det är inte vad Miljöpartiet tycker är en långsiktigt hållbar och ansvarsfull politik för Stockholm.

-  I socialnämnden drar man upp budgeten med 40 miljoner och sedan drar man ner den med 40 miljoner igen år 2015. I arbetsmarknadsnämnden gör man i princip likadant. Alliansen har presenterar en riktig valfläskbudget eller jojo-budget om man så vill, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

-  Det är uppenbart att Alliansen är trötta. I mångt och mycket innehåller Alliansens budget många av de förslag som finns i vår budget från förra året eller som vi tidigare motionerat om. Det är naturligtvis bra men det ger ju en känsla av att Alliansen i Stockholm är ganska trötta och saknar egna idéer för framtiden, säger Daniel Helldén (MP).


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02