Just nu råder en stor efterfrågan på nya bostadslägenheter i Timrås centrala delar. Därför har ett planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar.

-Nu vill vi att allmänheten ska tycka till om förslaget som ska vara inlämnat senast den 9 januari 2017, säger Klas Lundgren, förvaltningschef miljö och bygg, Timrå kommun.

Vad innebär detaljplanen?

Fastigheten som är belägen vid Köpmangatan i centrala Timrå har en yta omfattande cirka 1450 m². Timrå kommun har uppdragit åt AB Timråbo att ansvara för projektet. AB Timråbo har anlitat TM Konsult AB för planarbetet.

I och med att planarbetet är av stort allmänt intresse, vill kommunen att sakägare och allmänheten ska få ta ställning till planförslaget under samråds- och granskningsskedena. Denna samrådshandling utgör det första steget i planprocessen. Synpunkterna ska senast 2017-01-09 vara skriftligt inkomna till kommunen.

Samrådshandlingar

På kommunens hemsida kan du ta del av alla samrådshandlingar till detaljplanen.

Läs mer här: http://www.timra.se/nyheter/mojlighet-att-lamna-synpunkter-pa-detaljplan-for-nybyggnad-av-flerbostadshus-i-timra-centrum/

Mer information, kontakta: Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och byggkontoret, Timrå kommun, tfn: 060-16 31 00

 Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt