På Sahlgrenska Universitetssjukhusets Smärtcentrum får 95 procent av patienter sitt första besök inom vårdgarantins tidsram. Det är tre gånger så många som för ett år sedan. Bakom de kraftigt förbättrade tillgänglighetssiffrorna ligger ett gediget förändringsarbete som förbättrat arbetsflödet och väntetiderna.

Varje år söker tusentals patienter vård för långvarig smärta. I höstas blev Smärtcentrum, på Östra Sjukhuset, ett sjukhusövergripande kompetenscentrum för patienter med akut, cancer- och långvarig smärta i behov av specialistvård. Samtidigt som många andra smärtmottagningar i regionen lade ner sina verksamheter.

– 2018 såg vi hur antalet remisser och patienter ökade. För våra patienter betydde det långa kötider och vi hade svårt att nå tillgänglighetsmålet, säger Olaf Gräbel, överläkare och sektionschef på Smärtcentrum.

Idag är situationen på Smärtcentrum helt annan. Tack vare en omfattande omstrukturering av verksamheten har tillgängligheten för nybesök förbättrats kraftigt. För ett och ett halvt år sedan fick 29 procent av patienterna tid hos specialist inom 90 dagar, idag är siffran 95 procent.

– Vi har hittat nya och bättre sätt att arbeta, som har inneburit att vi har kunnat korta väntetiderna mellan besök. En konkret förändring är uppgiftsväxling, där vissa första bedömningar görs av en sjuksköterska istället för läkare, vilket betyder att fler patienter får hjälp inom vårdgarantin, säger Ann-Charlotte Eliasson, Vårdenhetschef på Smärtcentrum.

Långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem i Sverige och globalt, som innebär stort lidande för individen och höga kostnader för samhället. På Smärtcentrum arbetar medarbetarna i så kallade tvärprofessionella team; - smärtsjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och specialistläkare med patienten i fokus.

– Fokus i behandlingen ligger på att lindra symtom, och förbättra funktion och livskvalitet. På smärtmottagningen har vi sedan många år en samlad och unik kompetens inom området smärta. Tillsammans har vi nu skapat en ny organisation med bättre struktur som innebär en mer tillgänglig smärtvård för regionens invånare, säger Olaf Gräbel.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 smärtcentrumKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000