Nästan samtliga akutmottagningar tar emot fler patienter nu än samma period förra året. Fotograf/Källa: Paul Björkman

Antalet patienter som söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter att öka, framför allt på akutmottagningarna. Satsningarna går också vidare med att ta igen vård som fått stå tillbaka under pandemin samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetarna är den lägsta sedan pandemin bröt ut.

– När pandemins påverkan minskar fokuserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset på det uppdämda vårdbehovet och medarbetarnas möjlighet till återhämtning. Samtidigt ser vi nu ett stort och ökande antal patienter i behov av akut vård – inte minst inom barnsjukvården. Kompetensen hos medarbetarna i sjukvården är nyckeln för att klara uppdraget, säger Gustaf Josefson, ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det senaste halvåret, mars-september, ses en ökning till akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med 19 382 besök (motsvarande 17 procent) jämfört med samma period förra året. Nästan samtliga akutmottagningar tar emot fler patienter, särskilt barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus där situationen under september varit mycket ansträngd, bland annat på grund av den stora spridningen av RS-viruset. Det visar månadsrapporten för september som antogs av sjukhusets styrelse den 29 oktober.

Pandemin har länge inneburit stora krav och belastningar för sjukhusets medarbetare och möjligheten till återhämtning har varit begränsad. Därför har en sjukhusövergripande plan för återhämtning upprättats och arbete pågår med exempelvis reflektionssamtal, stöd från företagshälsovård och individuellt stöd. Glädjande visar månadsrapporten att sjukfrånvaron bland medarbetarna under 2021 sjunkit och i september nådde den lägsta nivån sedan pandemins början.

Samtidigt påverkas verksamheten fortfarande av pandemin. Behovet av covidvård har varit relativt konstant sedan i somras, med ett mindre antal patienter i behov av intensivvård. Den 21 oktober avvecklades den särskilda pandemigruppen, efter över 300 digitala möten sedan juni 2020. Däremot kommer den sjukhusgemensamma koordineringen av operativa resurser för operation, slutenvård och intensivvård att fortsätta i en ny grupp (funktionsgrupp operativ styrning).

– Vi tar med oss lärdomarna från pandemin, då vi arbetat ännu mer sjukhusövergripande för att prioritera resurserna till de patienter som har störst behov, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I arbetet med att komma ikapp med vård som fått stå tillbaka under pandemin intensifieras kökortningsprojektet, som omfattar dagkirurgi och enklare slutenvårdsoperationer inom de flesta specialiteter. Sedan starten i augusti har närmare 170 patienter kunnat opereras och under hösten genomförs extrasatsningar med bland annat helgöppna operationssalar.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000