Antalet nya svenska medborgare fortsätter att öka. De största grupperna som får medborgarskap i dag är syrier, statslösa och somalier, vilket speglar tidigare års asylinvandring.

De senaste tre åren har antalet nya svenska medborgare ökat för varje år. År 2015 beviljade Migrationsverket medborgarskap i 35 867 ärenden, år 2017 var motsvarande siffra 55 420*.

– Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek.

Vilka länder som ligger i topp i medborgarskapsstatistiken speglar migrationen till Sverige några år tillbaka. Ett krav för att bli medborgare är nämligen att man ska ha bott i Sverige i ett visst antal år. Mellan 2016 och 2017 skedde ungefär en fördubbling av antalet syrier och statslösa som fick svenskt medborgarskap. Det hänger ihop med att antalet asylsökande från Syrien ökade markant några år tidigare.

Personer från Somalia är den tredje största gruppen bland nya svenska medborgare. Många asylsökande därifrån kom hit 2007, året efter att Etiopien förklarat krig mot Somalia. Men det dröjde ända till 2015 innan de kunde bli svenska medborgare. Det beror på att Migrationsverket inte godkänner ID-handlingar från vissa länder. Och den som inte kan styrka sin identitet måste ha bott i Sverige i åtta år för att kunna bli medborgare.

På listan över de tio vanligaste ursprungsländerna hos dem som fått medborgarskap i år finns två europeiska länder. Polacker är den största europeiska grupp som blir svenska medborgare, och så har det varit sedan 2010.

– Den trend som noterades förra året, att allt fler britter vill bli svenska medborgare, håller i sig. Förra året beviljades medborgarskap i 1203 ärenden från britter, en nästan trefaldig ökning sedan 2015. Och hittills i år har 584 ansökningar beviljats, säger Per Ek.

Mellan 2015 och 2017 ökade antalet inkomna medborgarskapsärenden med närmare 55 procent. Bifallsandelen under den här tiden legat på en konstant nivå. Medborgarskap har beviljats i mellan 83 till 85 procent av alla ärenden.

Som en direkt konsekvens av att allt fler vill bli svenska medborgare har väntetiderna blivit längre. Hösten 2015 var tiden mellan ansökan och beslut cirka ett år, i dag ligger den på mellan 21 och 24 månader. Men alla behöver inte vänta lika länge. På Migrationsverket görs en snabbgranskning av alla ansökningar som kommer in. När det redan vid snabbgranskningen är tydligt att en sökande uppfyller alla krav, att ansökan är komplett och att handlingarna är godkända går det oftast att fatta beslut inom tre månader. Förra förra året avgjorde Migrationsverket historiskt många medborgarskapsärenden.

Ytterligare en anledning till att Migrationsverket på kort tid fått betydligt fler ärenden att hantera är den ändring i medborgarskapslagen som gjordes 2015. Då infördes flera lättnader, som särskilt påverkade möjligheterna för barn och ungdomar att bli svenska medborgare. Till exempel kan föräldrar numera göra en anmälan om svenskt medborgarskap för sina barn efter att ha bott kortare tid i landet (två till tre år) än tidigare (fyra till fem år).

Samtidigt som antalet ansökningar om att få bli svensk medborgare har ökat de senaste åren

*Antal ärenden där medborgarskap beviljats. Siffran säger inte hur många individer som fått medborgarskap eftersom barn under 18 år inkluderas i förälderns ansökan.

Läs mer: Dorota och Jihad har blivit svenska medborgare

Vanligaste ursprungsländer bland dem som fått svenskt medborgarskap2018 (till och med 31 maj)

1. Syrien - 4 136
2. Statslös - 3 158
3. Somalia - 2 851
4. Irak - 967
5. Afghanistan - 757
6. Iran - 709
7. Polen - 695
8. Thailand - 693
9. Eritrea - 647
10. Storbritannien - 583

2017

1.Syrien - 8 031
2.Somalia - 6 948
3. Statslös - 6 012
4. Irak - 2 690
5. Afghanistan - 2 169
6.Thailand - 2 064
7. Polen - 1 598
8. Iran - 1 550
9. Eritrea - 1 301
10. Turkiet - 1 221

2016

1.Somalia - 7 988
2. Syrien - 4 098
3. Statslös - 3 624
4. Irak - 2 939
5. Thailand - 2 180
6. Afghanistan - 2 103
7. Polen - 2 006
8. Iran -1 232
9. Eritrea - 1 068
10. Turkiet - 1 063

Fakta:Vilka krav ställs på den som ansöker om att bli svensk medborgare?

– Personen ska kunna styrka sin identitet (den som inte kan styrka sin identitet måste ha haft sin hemvist i Sverige i åtta år för att kunna undantas från kravet).

– Personen ska ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt

– Personen ska ha bott i Sverige i fem år (fyra år gäller för statslösa och flyktingar enligt Genevekonventionen, två år gäller nordiska medborgare, tre år gäller för den som varit gift eller sambo med en svensk medborgare i två år)

– Personen ska ha haft och väntas fortsätta ha ett hederligt levnadssätt, vilket innebär att personen inte får ha skulder eller förekomma i brottsregistret (för den som begått brott gäller viss karenstid kopplat till brottets straff)

Vad gäller för att göra en anmälan om medborgarskap?

– Vårdnadshavare kan göra en anmälan om medborgarskap för barn under 18 år om barnet bott i Sverige i tre år (två år gäller för statslösa) och har permanent uppehållstillstånd

– Ungdomar mellan 18 och 21 år kan göra en anmälan om de bott i Sverige sedan de var 13 år (15 år om det gäller statslösa) och har permanent uppehållstillstånd.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.