Efter att lagen om medborgarskap ändrades 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Hittills i år har över 27 000 ansökningar och anmälningar om svenskt medborgarskap kommit in till Migrationsverket. Det är cirka 7 000 fler än samma period i fjol

Den 1 april 2015 ändrades medborgar­skapslagen. Flera lättnades infördes, som särskilt påverkade möjligheten för barn och ungdomar att bli svenska medborgare.

Barn och ungdomar kan i många fall bli svenska medborgare på ett förenklat sätt jämfört med vuxna - genom anmälan. Så var det redan innan lagändringen i fjol, men ändringarna har underlättat ytterligare.

– Hittills i år har vi fått in över 8 000 anmälningar om barn och ungdomar som vill bli svenska medborgare. Det är lika många som vi tog emot under hela 2015, säger Annica Johansson, expert på medborgarskapsfrågor på Migrationsverket.

65 000 ärenden
Innan året är slut räknar Migrationsverket med att ha fått in cirka 65 000 ärenden totalt varav cirka 20 500 är anmälningar om barn och ungdomar som vill bli svenska medborgare.

Samtliga inkomna medborgarskapsärenden var under 2015 drygt 50 000 (2014 var den siffran drygt 43 000). Cirka 44 000 beslut togs 2015 varav knappt 37 000 fick bifall.

Annica Johansson tror att lättnaderna i lagen påverkat antalet ärenden, men att även den generella oron i världen spelar in.

– I en stormig värld är det möjligt att allt fler väljer att ta det säkra före det osäkra och vill bli svenska medborgare, säger hon.

En förändring som Migrationsverket också noterat är att personer som vill bli svenska medborgare hör av sig till Migrationsverket snabbare än tidigare.

– Det är oftare som ärendet kommer in i princip samtidigt som de uppfyller villkoren, säger Annica Johansson.

Olika lång handläggningstid
Ett generellt grundkrav är att vuxna ska ha haft sin hemvist i Sverige i minst fem år innan de kan ansöka om medborgarskap (andra tidskrav gäller för nordiska medborgare, statslösa och flyktingar enligt Genèvekonventionen). För barn är motsvarande krav på hemvisttid kortare. Det betyder att det stora antalet asylsökande som kom till Sverige i höstas än inte kan bli svenska medborgare än på några år, och då under förutsättning att de har permanent uppehållstillstånd.

De vanligaste nationaliteterna som hittills i år velat bli svenska medborgare är somalier, syrier, irakier och afghaner.

Handläggningstiderna för medborgarskapsärenden varierar beroende på hur ärendet ser ut. En ansökan som innehåller all den information som verket behöver tar 1 till 5 månader från ansökan till beslut. Om en utredning måste göras i ärendet är handläggningstiden 15 till 17 månader.

När det gäller det förenklade förvarandet med en anmälan för att få svenskt medborgarskap så är tiden från ansökan till beslut 2 till 3 månader.

Totalt antal inkomna medborgarskapsärenden

2010: 32 891

2011: 36 184

2012: 41 484

2013: 39 567

2014: 43 497

2015: 50 293

2016 (t.o.m. maj): 27 919Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.