Arbetsförmedlingen har en viktig roll för att kontrollen i arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen ska fungera som den är avsedd. Men det finns omfattande brister i hur myndigheten utför sitt kontrollarbete. Det visar en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) lämnar till regeringen idag.

– Det finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. I arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter lever inte de upp till de krav som finns. Vi ser också att det finns brister i hur arbetsförmedlarna lämnar underrättelser till a-kassorna, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Risk att förlänga tid i arbetslöshet

Kontrollarbetet ska bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som ett omställningsstöd för den som söker jobb. Det innebär både att ge stöd för att snabbt komma i arbete och att kontrollera att den som är arbetssökande sköter sitt åtagande för att ha rätt till ersättning.

Avvikelser från regelverket i arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter leder till att underrättelser och sanktioner som annars hade kommit till stånd uteblir, vilket sannolikt förlänger arbetslöshetstiderna.

Avvikelserna kan också leda till att kontrollen upplevs som låg, vilket ytterligare försämrar arbetslöshetsförsäkringens omställningsfunktion genom att minska incitamenten att ta sig ur och undvika arbetslöshet.

Risk för felaktiga utbetalningar

Om Arbetsförmedlingens kontrollarbete inte genomförs eller inte fungerar på avsett sätt får det konsekvenser för den enskilde, samhället och för arbetslöshetsförsäkringens omställningsfunktion och legitimitet.

– En svag kontrollfunktion riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet för den som söker jobb. Det finns också risk att det blir felaktiga utbetalningar från både arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet, säger Peter Ekborg.

Om rapporten:
Rapporten Arbetsförmedlingens kontrollfunktion som IAF har lämnat till regeringen är resultatet av ett regeringsuppdrag. Den ger en samlad bild till regeringen om hur Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen fungerar.

Läs rapporten på www.iaf.se och se pressmeddelandet på vår webbplats

https://www.iaf.se/pressrum/aktuellt-och-pressmeddelanden/arbetsformedlingens-kontrollfunktion/IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.


Kontakt


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64