Barn i Södertälje som äter Klimatrullen. Foto: Fredrik Sederholm.

Den 2 juli under Almedalsveckan bjuder MatLust tillsammans med Kost & Näring, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, RISE, MATtanken och Måltid Sverige in till en workshop och ett panelsamtal med nyckelaktörer längs livsmedelskedjan för att påbörja ett långsiktigt gemensamt arbete för att stärka den hållbara offentliga måltiden. Målsättningen är att få underlag till en Avsiktsförklaring för att göra den offentliga måltiden till en stark drivkraft för hållbar mat.

Varje dag serveras tre miljoner offentliga måltider i Sverige. Vi ägnar förmiddagen den 2 juli åt att diskutera hur offentlig måltidsverksamhet aktivt kan bidra till att framtida generationer lägger grunden till hälsosamma och miljömässigt hållbara måltidsval.

– Den offentliga måltiden är ett utmärkt verktyg och kan bidra till ett hållbart samhälle på flera olika sätt. Det krävs att vi samverkar - både kommuner, myndigheter, forskningsinstitut, branschförening och näringsliv - för att kunna möta framtidens utmaningar, säger Sara Jervfors, projektchef för MatLust och kostchef i Södertälje och Gnesta kommun.

Hållbar­het och digitalisering är trender som berör alla sektorer i samhället och även den offentliga måltidsverksamheten. Vad krävs i praktiken för att den offentliga mål­tiden ska kunna bli ett stöd för en hållbar omställning i enlighet med globala målen och referensdieterna EAT Lancet, One Planet Plate och Diet for a green Planet? Offentliga sektorn är också en viktig aktör för att stärka förverkligandet av livsmedelsstrategin med mer hållbar mat och ökad svensk produktion.

Efter samtalet presenteras det pedagogiska matkonceptet ”Klimatrullen”, och alla deltagare bjuds på en Klimatrulle komponerad av den prisbelönte kocken Luqaz Ottosson från restaurang Rot på Gotland.

Läs mer på Almedalens programwebb: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59616

Praktisk information:
Tider den 2 juli:
10:00–11.30: Workshop med nyckelaktörer inom livsmedelsnäringen.
11:30-12:30: Öppet panelsamtal med lunch.
Plats: Rosa Gården, Kommendantsbacken 6 A, Visby.

Kontakt:Sara Jervfors, projektchef MatLust samt kostchef i Södertälje kommun.
Tel: 08-52306466, e-post: sara.jervfors@sodertalje.se.

Eva Helén, utvecklingsstrateg MatLust
Tel: 08-52303757, e-post: eva.helen@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se.   
MatLust Utvecklingsnod är en regional nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem MatLust Utvecklingsnod drivs av Södertälje kommun, med Södertälje Science Park, KTH och Stockholm Resilience Centre som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36