Geoenergin utvinner idag tre gånger mer energi än vindkraft och ses av många som nästa stora alternativa energislag. Det är en enorm naturresurs som finns över hela Sveriges yta.

Många kommunala, privata och landstingsägda fastigheter installerar idag geoenergi för att kunna förse de egna fastigheterna med både värme och kyla. Det handlar om skolor, vårdinrättningar, bostadsrättsföreningar, kommunhus och sjukhus. Geoenergin är idag ett alternativ med mogen teknik som är hållbart, klokt och kostnadseffektivt.

Potentialen är stor och vi vill debattera geoenergins del i det hållbara samhället ur flera vinklar. Skall vi stimuleras att ta vara på naturresursen? Kan kommuner sätta stopp för en utbyggnad? Finns det politiska hinder för en fastighetsägare? Finns förutsättningarna för en större utbyggnad?

Medverkande:
Tomas Kåberger, Generaldirektör Energimyndigheten
Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet
Göran Risberg, Sveriges Geologiska Undersökning
Magnus Berg, Nordic Law
Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna
Johan Barth, VD Geotec

Moderator: PM Nilsson - Newsmill

Plats: Wallers Terass, Wallersplatsen 2
Datum: Torsdagen 7 juli, 11.00 - 12.00Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00