I kölvattnet av "Pisa-gate" och den svenska skolans kris arrangeras ett vittnesseminarium i Almedalen den 3 juli om kommunaliserings- och friskolebesluten. Vid seminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" berättar aktörer från tiden. Lars Leijonborg, Ann-Cathrine Haglund, Bo Jansson, Peje Emilsson, Christer Wretborn, Maria Leissner och Johanna Ringarp medverkar vid seminariet, som arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Efter Pisa-undersökningarna och i debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen och införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Men hur gick besluten till? Vad var syftet med reformerna från de som stod bakom dem? Vilka var de centrala aktörerna? Och varför gavs de den utformning de fick?

Den 3 juli hålls vittnesseminariet "25 år av skolreformer - hur började det?" i Almedalen. Vid seminariet medverkar aktörer från tiden, vilka belyser bland annat följande: kommunaliseringen 1989, idéburna skolor, valfrihet och avregleringar av den offentliga sektorn, regeringen/utbildningsdepartementets perspektiv, utformningen av friskolereformerna 1992, vinstdrivande friskolor.

Medverkar gör Lars Leijonborg, fd utbildningsminister och partiledare, Ann-Cathrine Haglund, fd landshövding och ordförande för Riksdagens utbildningsutskott 1991-93, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Peje Emilsson, grundare och ordförande för Kunskapsskolan samt Christer Wretborn, fd ambassadör, departementsråd och central tjänsteman vid arbetet med kommunaliseringen 1989.

Moderatorer är ambassadör Maria Leissner och FD Johanna Ringarp.

När? Torsdagen den 3 juli klockan 10.00-11.30

Var? Restaurang Kalas och Mat, Skeppsbron 8, Visby

Länk till evenemanget

Seminariet arrangeras av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola med Lärarnas Riksförbund som värd.

Vittnesseminarium är en metod som Samtidshistoriska institutet använder, där aktörer från en viss tid eller ett skeende samlas och berättar. Vittnesseminarierna dokumenteras för att skapa källor och visa på nya fält och frågor. Detta seminarium filmas även och kommer att finnas tillgängligt på Södertörns högskolas webbplats.

2013 års vittnesseminarium i Almedalen "När vården blev marknad - vem beslutade vad? Ett seminarium om ett historiskt skifte" och 2012 års  "Varför är vi här? Så skapades en politikens marknadsplats" om Almedalens historia finns båda utgivna i skriftserien Samtidshistoriska frågor.

Kontakt
Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet: 072-239 38 22
Eleonor Björkman, kommunikatör Södertörns högskola: 070-286 13 32

 

Södertörns högskola i Almedalen: se www.sh.se/almedalenSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876