Den 2 juli arrangerar Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola seminariet ”När vården blev marknad - vem beslutade vad? Ett seminarium om ett historiskt skifte” i Almedalen. Personer som har varit med under vårdens marknadisering samt Maciej Zaremba diskuterar utvecklingen och vem som bär ansvaret.

Tisdagen den 2 juli är Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola på plats i Almedalen med ett vittnesseminarium. Vårdens marknadisering är ett av de mest påtagliga uttrycken för det skifte i formerna för statligt styre som skett under de senaste decennierna. Med utgångspunkt bland annat i Maciej Zarembas uppmärksammade artiklar - och med Zaremba i panelen - diskuteras var ansvaret för denna utveckling ligger. 

Medverkar gör Christer Bergquist, professor med omfattande erfarenheter av vårdplanering för bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Ania Willman, professor och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, Paula Blomqvist, expert på välfärdsstatens omvandling och vårdens organisering samt Maciej Zaremba, journalist och debattör.

Moderatorer är Maria Leissner, Sveriges demokratiambassadör och generalsekreterare för Community of Democracies och professor Kjell Östberg, Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Inledning hålls av Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola.

När? Tisdag 2 juli klockan 14.00-16.00, fika serveras från klockan 13.30.
Var? Arena Kunskapshuvudstaden: Donnerska husets trädgård, Donners plats, Visby.
Arrangör: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Kontakt och ytterligare information

Kjell Östberg, professor i historia, forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet: kjell.ostberg@sh.se eller 072-239 38 22.

Eleonor Björkman, pressansvarig Södertörns högskola: eleonor.bjorkman@sh.se eller 070-286 13 32.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453