En alternativ rapport från handikapprörelsen överlämnas till regeringen i dag den 17 april. Därefter kommer den att skickas till FN:s organ för övervakning av hur medlemsländerna lever upp till de mänskliga rättigheterna.


I alternativrapporten framgår hur Sverige lever upp till FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, när det gäller just människor med funktionsnedsättning. Detta som ett komplement till regeringens egen rapport om hur Sverige lever upp till konventionen i stort.

I sammanfattningen till den alternativa rapporten slås det fast att: ”Det är långt till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. I Sverige finns en enig politisk vilja att ge alla människor förutsättningar att bli delaktiga i samhället. Trots detta diskrimineras flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning i relation till flertalet artiklar i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.”

Utifrån rättigheterna i varje artikel beskrivs hur situationen är idag. Här finns också handikapprörelsens rekommendationer om vilka åtgärder som behövs inom olika områden. Detta för att människor med funktionsnedsättning ska få del av sina mänskliga rättigheter.

Rapporten medföljer som pdf-fil

Kontaktpersoner
Ingemar Färm, ordf Handikappförbunden, tel: 08-546 404 02, 070 232 22 04, ingemar.farm@hso.se
Faktainformation: Annika Åkerberg, tel: 070 745 53 10, annika.akerberg@hso.se
Eva Jansson, informations- och pressekreterare, tel: 08-546 404 11, 070 413 32 01,
eva.jansson@hso.se


Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar. Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter och organisationer. Läs mer på www.hso.seFunktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265

Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23