Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad vill skydda de mest värdefulla naturområdena och kommer därför att inrätta naturreservat i både västra och östra delen av Älvsjöskogen. Frågan om att göra Älvsjöskogen till naturreservat har diskuterats sedan tidigt 90-tal men nu kommer beslut att fattas av Kommunfullmäktige efter sommaren.

— Jag är väldigt glad över att vi kommer inrätta naturreservat i både västra och östra delen av Älvsjöskogen. Det här är en mycket värdefull skog och genom beslutet kommer både älvsjö- och hagsätrabor även framöver att få tillgång till skogens fantastiska natur, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

Under mandatperioden kommer naturreservat dessutom att inrättas i Kyrkhamn, Årstaskogen/Årsta holmar och Rågsveds friområde. Förutsättningarna att göra Norra och Södra Djurgården samt Lillsjön till naturreservat ska utredas vidare.

— Stockholm har en fantastisk natur som vi måste vara rädda om. Närheten till skog och vatten bidrar inte bara till en attraktiv stad utan också till en god folkhälsa och ett rikt friluftsliv. Stockholms värdefulla grönområden blir ännu viktigare att skydda när vi samtidigt behöver bygga mycket bostäder, säger Katarina Luhr (MP).

Under juni månad kommer ärendet upp i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Den västra delen, vars gränsdragning redan är utredd, föreslås då bli naturreservat samtidigt som den exakta gränsdragningen den östra delen kommer att utredas. 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm

twitter.com/MP_Sthlms_Stad 

PRESSEKRETERARE

Cecilia Engström
0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02