Idag börjar de studenter som ska gå specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård. Så här kommer det se ut när de så småningom ska tränas i att hantera trauma och katastrofsituationer:

 

 Bedriver högkvalitativ specialistvård, forskning och utbildning.


Kontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17