Fotograf/Källa: AMF Fastigheter

AMF Fastigheters styrelse har utsett Thomas Erséus till ny vd. Thomas Erséus kommer därmed att efterträda nuvarande vd Mats Hederos som har beslutat att gå i pension. Thomas Erséus är idag vd för arbetsgivarorganisationen Almega och har sedan våren 2020 arbetat i AMF Fastigheters styrelse. Thomas tillträder rollen efter årsskiftet.

Mats Hederos som har varit verksam inom AMF i 15 år fyller 65 år i mars 2022. Han har nu fattat beslutet att lämna rollen som vd för AMF Fastigheter, en position som han har innehaft sedan fastighetsbolaget startades 2010, för att gå i pension. Mats Hederos kommer att vara kvar som vd under hösten och fortsätter därmed att leda arbetet med att skapa platser där människor vill vara. Fokus kommer bland annat att utgöras av att tillsammans med medarbetare, staden, samarbetspartners och andra fastighetsbolag verka för återstarten av Stockholm efter pandemin. Under hösten invigs det digitala kulturcentret Space vid Sergels torg.

- Det här är ett beslut som har mognat med tiden. Jag har haft väldigt bra och inspirerande år på AMF Fastigheter, det känns naturligt att lämna över när jag framåt våren uppnår pensionsåldern. Jag är oerhört stolt över resan som AMF Fastigheter har gjort som bolag och att jag tillsammans med fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare har kunnat bidra till utvecklingen av Stockholm, bland annat genom MOOD District, Urban Escape, Epicenter och Space, säger Mats Hederos.

AMF Fastigheter har haft en mycket positiv utveckling sedan bolaget grundades för ett decennium sedan och har idag en stabil och stark position som ett av Sveriges största fastighetsbolag. Mats Hederos har satt sin tydliga prägel på bolaget och dess kärnvärden. Kärleken till staden och dess människor har varit tongivande i Mats ledarskap, så väl som tron till kultur, kreativitet och innovation som katalysatorer för stadens utveckling och tillväxt.

- Mats har haft en avgörande betydelse för AMF Fastigheters positiva utveckling och har samtidigt varit en mycket uppskattad och skicklig vd och ledare. Vi lyckönskar honom och riktar ett varmt tack till Mats för hans insatser. Vi har nu en solid grund att bygga vidare på. Under Thomas Erséus ledning är bolaget väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen, säger Katarina Romberg, styrelsens ordförande & chef alternativa investeringar på AMF.

Tillträdande vd Thomas Erséus är idag vd på Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Thomas har över 30 års erfarenhet från näringslivet, varav 28 år som vd. Han har huvudsakligen varit verksam inom IT-, konsult- och fastighetsbranschen och har tidigare haft flera ledande befattningar inom bland andra Ericsson AB, WSP och Kungsleden. Thomas har en akademisk bakgrund som civilingenjör inom väg och vatten med en examen från Chalmers tekniska högskola.

- AMF Fastigheter är ett spännande och framtidsorienterat bolag som jag i egenskap av styrelsemedlem har arbetat med sedan 2020. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet kommande år i rollen som vd, liksom den återstart som väntar efter en utmanade tid i pandemins spår. Jag känner mig både glad och ödmjuk för förtroendet att leda ett av Sveriges största fastighetsbolag, säger Thomas Erséus.

Utdrag ur Thomas CV
2019-                    VD Almega
2015-2019           Chief Real Estate Officer, Ericsson AB
2006-2013           VD Kungsleden AB (Börsnoterat)
2009-2010           VD Hemsö Fastighets AB
2001-2006           Executive Director WSP Group Plc
2001-2006           VD och Koncernchef WSP Europe AB
1998-2001           VD AB Jacobson & Widmark (Börsnoterat)
1997-1998           VD/Koncernchef Caran AB (Börsnoterat)
1996-1997           Chief Operating Officer/vVD Caran AB

För ytterligare frågor, kontakta: 
Bodil Hassel, presskontakt, AMF Fastigheter
E-post: bodil.hassel@amffastigheter.se
Tfn: 073 - 270 62 34

 

Relaterade bilder
Kontakt


Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

0722-35 32 69

Anne Ostelius

Presskontakt

anne.ostelius@amffastigheter.se

08-600 68 90

0730-30 95 76

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

0738-36 34 50