Som en del i arbetet med att minska sitt klimatavtryck deltar AMF Fastigheter i ett pilotprojekt för fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp med hjälp av biokol. Projektet leds av Stockholm Exergi och samlar sex fastighetsbolag som vill göra skillnad.

I initiativet Fjärrvärme med minusutsläpp tar Stockholm Exergi till vara på den värme som skapas under framtagningen av biokol, och distribuerar den sedan till stockholmarna genom fjärrvärmesystemet. AMF Fastigheter har skrivit på en avsiktsförklaring om att köpa denna fjärrvärme, som har noll- eller minusutsläpp.

– Energiförsörjningen är en av fastighetsbranschens viktigaste hållbarhetsutmaningar. Vi ser därför fram emot att delta i detta pilotprojekt som ska bidra till utvecklingen av ny, hållbar teknik på området. Pilotprojektet går i linje med AMF Fastigheters ambition att ställa om verksamheten mot 1,5-gradersmålet, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

Biokol produceras av trädgårdsavfall och är en sedan länge välkänd teknik som Carl von Linné beskrev redan under 1700-talet. Rätt producerat är biokol stabilt och binder koldioxid i marken under flera hundra år, samtidigt som det ökar tillväxten av annan biomassa genom att förbättra jordmånen.

– Vi befinner oss i en omfattande klimatutmaning och behöver vara innovativa. Det handlar om att utveckla teknik som inte bara minskar utsläpp utan även minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären, och samtidigt erbjuda produkter som möter kundernas drivkraft att nå sina klimatmål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Fem ytterligare fastighetsbolag är med i pilotprojektet: Akademiska hus med KTH och Stockholms universitet, Heba Fastighets AB, Fabege, Riksbyggen och Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:
Bodil Hassel, kommunikatör AMF Fastigheter
Email: bodil.hassel@amffastigheter.se
Tel: 073-270 62 34

• • • 

Om AMF Fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 73 miljarder kronor. Läs mer på www.amffastigheter.se

 Kontakt


Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

0722-35 32 69

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

0738-36 34 50

Bodil Hassel

Kommunikatör

bodil.hassel@amffastigheter.se

08-600 68 34

073-270 62 34