Året då AMF Fastigheter firade tio år som bolag visade sig bli det mest utmanande hittills. I AMF Fastigheters årsberättelse för 2020 presenterar vi verksamhetsåret i siffror samt skildrar det utifrån våra fyra fokusområden Staden, Affären, Ledarskapet och Husen. Vi summerar även det hållbarhetsarbete som har gjorts under året, bland annat åtagandet till Science Based Targets.

- När vi sammanfattar 2020 kan vi konstatera att stora förändringar inom bland annat köpbeteenden och arbetssätt har ägt rum under året. Pandemin accelererade en redan pågående transformation inom både handeln och kontor men satte också ljuset på vikten av fysiska möten och platser. De kommer fortsatt att utgöra en stor del i hur vi utvecklar våra stadsrum och vårt fastighetsbestånd. Trots ett utmanande år har vi kunnat leverera avkastning till våra pensionssparare, vilket alltid är vårt mål, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.  

Förändringar i konsument- och arbetsbeteende har inneburit många frågeställningar och krävt snabba lösningar. Butikers och kontors roll har förändrats under året, men också stärkts. 

-  I början av pandemin när man gick över till hemmajobb var det många som blev förvånade över hur bra det fungerade. Man talade om att digitala verktyg och distansarbete var det nya sättet att bedriva ett företag. Nu, ett år senare, märker man betydelsen av kontoret som mötesplats. Det är här gemenskapen skapas och arbetskulturen utvecklas, säger Magnus Carlsson, försäljningschef på AMF Fastigheter.  

Även besöksflödena i stadsrummet minskade snabbt när pandemin bröt ut under våren och enligt HUI ökade e-handeln med 49 procent under det andra kvartalet 2020. Henriette Johansson som är chef för stadsrum och retail på AMF Fastigheter tror att den ökade e-handeln är en utveckling som både kan förändra och förstärka den fysiska butikens roll.  

- Vi måste börja se den digitala handeln som en integrerad del av handeln snarare än ett hot mot den fysiska butiken. En fysisk handelsplats erbjuder inspiration, service och en upplevelse som e-handeln inte kan mäta sig mot medan den digitala handeln står för snabbhet, enkelhet och bekvämlighet. Under året har det blivit viktigare än någonsin att överbrygga gapet mellan online och offline och låta dem stärka varandra i en symbios, säger Henriette Johansson. 

Läs mer om verksamhetsåret i AMF Fastigheters årsberättelsen 2020.
Kontakt


Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

0722-35 32 69

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

0738-36 34 50

Bodil Hassel

Presskontakt

bodil.hassel@amffastigheter.se

08-600 68 34

073-270 62 34