Andelen ekologiska inköp fortsätter att öka i kommunerna visar halvårsstatistik från Mashie (DKAB).

Det är glädjande att se hur andelen ekologiskt fortsätter att öka i kommunerna. Trots coronapandemi och mycket fokus på svenskproducerat så behåller ekologiskt sin status som nyckelparameter för en långsiktigt hållbar konsumtion i offentlig sektor. Andelen ekologiska inköp har ökat med 1,9 % under perioden som jämförs. Även räknat i kilo har de ekologiska inköpen ökat med 1 %. Andelen KRAV-märkta livsmedel (som ju också är ekologiska) har däremot minskat med 0,3 % under perioden, räknat i kronor.

31 % svekologiskt

Livsmedel av svenskt ursprung (ekologiska och konventionella) fortsätter öka i kommunerna. Trenden att köpa svenskt håller i sig och har säkerligen fått extra skjuts sista året då politikerna runt om i landet vill se mer svenskt och närproducerat på tallrikarna i skolköken. Mycket av det svenska är också ekologiskt. Räknat i kilo är närmare 31 % av maten som serveras i kommunerna svensk och ekologisk.

Totala volymen livsmedel har minskat med 10 %

Totala volymen av inköpta livsmedel har minskat med ca 10 % under perioden, enligt Jenny Dalesjö på Mashie. Detta kan förmodligen förklaras med stängda gymnasieskolor och minskat antal elever som ätit i skolan under coronapandemin, tror vi på Ekomatcentrum.

Största förlorare på grund av coronapandemin är kött och chark, grönsaker och potatis samt frukt och bär. De har samtliga minskat mer än 10 % i volym. Även ägg och baljväxter har minskat i volym men med något mindra mängd. Vinnare är produktgrupperna kryddor och bröd som bägge ökat i volym med 9 % respektive 5 % under perioden.

 

 

 

 

 

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum – Informationscentrum för ekologiska produkter är en ideell förening vars huvudsakliga syfte är att öka intresset för ekologisk och klimatsmart mat i livsmedelskedjans alla led. Genom samverkan, information och utveckling strävar Ekomatcentrum mot målet ”En hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i alla led”.Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30