En färsk undersökning från Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter visar på en 40-procentig ökning av andelen ekologiska livsmedel i kommuner och landsting mellan 2005 och 2006. Inköpsandelen ligger på 6 %.

En färsk undersökning från Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter visar på en 40-procentig ökning av andelen ekologiska livsmedel i kommuner och landsting mellan 2005 och 2006. Inköpsandelen ligger på 6 %.Undersökningen presenterades på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den 6 december 2007 i samband med konferensen ”Nationell Aktörssamverkan för offentlig sektor”, som arrangerats av Ekocentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter tillsammans med Ekologiskt marknadscentrum och Ekologiskt Forum med hemvist på KSLA. Ett hundratal representanter från livsmedelsbranschen medverkade för att diskutera ekologisk mat och upphandling i kommuner och landsting.Flera kommuner och landsting kommer att nå 25%-målet till 2010. ”Vi är mycket glada över ett så bra resultat: 18,2 % ekologiskt jämfört med 8 % 2005”, säger man t. ex. i Bromma stadsdelsförvaltning.En viktig fråga under dagen var också bristen på ekologiska livsmedel. Många kommuner och landsting som vill satsa på mer ekologiskt är oroade över tillgången. De svenska producenterna har inte svarat på den stora efterfrågeökningen. Dessutom visar KRAV att snart hälften av de ekologiska livsmedlen är importerade.

”Vi har bytt ett antal konventionella produkter mot ekologiska alternativ. Det går bara att beställa ekologiskt av dessa produkter – när sådana kan tillhandahållas av leverantören”, menade Solna kommun.Den offentliga upphandlingen är ett kraftfullt verktyg i arbetet med att öka andelen ekologisk mat. Den påverkar både pris och varutillgång, var en av slutsatserna.Ale kommun är bäst i Sverige på ekologisk matBäst i landet är Ale kommun med drygt 19 procent. På andra plats ligger Bromma stadsdelsförvaltning, 18,2 procent. Uppsala läns landsting, på tredje plats, har nästan 18 procent ekologiskt. Det är 26 kommuner, landsting och stadsdelar som har klassat in i årets ”Ekomatsliga”. Samtliga har en ekologisk inköpsandel på minst tio procent.”Redan för två år sedan var 97 procent av all mjölk som serverades i Ales skolor och förskolor ekologisk. Jag är väldigt stolt och glad över att miljöansvaret är så djupt rotat i vår verksamhet,” säger Karin Blechingberg, miljöplanerare i Ale kommun.---------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontaktas:Eva Fröman, Ekocentrum, tel: 08-779 59 29, e-post: eva@ekocentrum.info

Kerstin Andersson, Ekologiskt Marknadscentrum, e-post: kerstin@ekologisktmarknadscentrum.se

Anne-May Hugo, kostchef Ale kommun tel: 0704-32 02 36

Eva Ronquist, KSLA, tel: 08-54 54 77 06, e-post: eva.ronquist@ksla.se


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Ordförande

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Verksamhetsledare

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30