Ingen hämtning av hushållsavfall på midsommarafton. Fotograf/Källa: KSRR

Abonnenter som har ordinarie tömning på fredag, det vill säga på midsommarafton, får istället sina kärl tömda dagen innan, torsdagen den 21 juni.

Kärlen måste som vanligt finnas tillgängliga för oss från klockan 06.00 på hämtdagen och låt dem stå framme tills de är tömda.

Ett aktuellt hämtschema finns alltid att ladda hem från vår hemsida www.ksrr.se; allt du behöver är din adress.

Med ditt kundnummer eller BankID kan du också logga in på Mina sidor. Där kan du bland annat ändra dina abonnemang, se fakturahistorik och beställa extratjänster.

Vi önskar alla en trevlig och trivsam midsommar.

Tack för-resten!KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se