Framöver kommer Region Kronoberg att hålla en pressträff per vecka istället för två med anledning av coronaviruset.

Ny tid för pressträff är torsdagar kl 10. Dessa kommer att hållas veckovis till och med vecka 25, därefter anordnas presskonferens vid behov.

Välkommen på pressträff torsdagen den 28 maj.

Medverkande:

  • Smittskyddsläkare Christian Blomkvist ger en lägesbild.
  • Regiondirektör Martin Myrskog.
  • Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.
  • Oskar Ekelund, verksamhetschef klinisk mikrobiologi, om nuläget vad gäller provtagning.

VAR: Konferensrum Apollon, centrallasarettet. Gå in genom huvudentrén och ta direkt vänster.

NÄR: 10.00

Här kan du se presskonferensen i efterhand. 

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt