En anmälan om brister i säkerheten har skickats in till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) från Rättspsykiatriska regionkliniken.

Anmälan avser en händelse där en patient misstänks för att ha slagit en medpatient på en av klinikens avdelningar. 

Anmälan görs till IVO för att utreda om avdelningen har brustit i sina rutiner.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt