Hässelby slott ska säljas till en privat aktör. Ett massivt motstånd från oppositionen ledde till att ärendet minoritetsåterremitterades i kommunfullmäktige. Oppositionen ville dels ha utrett om slottets anskaffningsvärde och om det föreslagna försäljningspriset var för lågt eller ej, dels om ett servitutsavtal som garanterar allmänhetens tillträde till slottsområdet. Men den 2 november återupptogs ärendet i kommunfullmäktige igen som ett hastverk, utan en korrekt beredning vare sig i fastighetsnämnden eller i kommunstyrelsen, anser Yildiz Kafkas (MP).

Yildiz Kafkas (MP) är upprörd över majoritetens brist på respekt för demokratins spelregler och vänder sig till länsrätten genom en laglighetsprövningsbegäran.

- Jag vill helst inte sälja slottet utan använda det för en samhällsnyttig verksamhet. Om man ändå väljer att sälja måste det ske till rätt pris och allmänhetens rätt till tillträde till slottsområdet även efter en försäljning måste garanteras genom ett servitutsavtal som vi trots återremis inte fått se skymten av, säger Yildiz Kafkas.

- Kommunfullmäktiges arbete liksom hela den kommunala verksamheten styrs av kommunallagen. Oavsett vilken ideologisk övertygelse de styrande politiker har måste även de respektera demokratins spelregler, säger Yildiz Kafkas.

För kommentarer:Yildiz Kafkas (MP) , ledamot i kommunfullmäktige 070-771 65 56. Anmälan till länsrätten bifogas.Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02