Sharon Wanjala Mwamburi från Södertörns högskola får ​Global Swede-diplom

Global Swede-diplom kommer att delas ut till ett 20-tal internationella högskolestudenter vid en ceremoni på Utrikesdepartementet den 21 maj. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet. En av dem är Sharon Wanjala Mwamburi från Södertörns högskola, som nominerades av ansvarig lärare på Tourism Studies Master Programme, där Sharon studerar.

- Jag känner mig både ödmjuk och ärad över att ha tilldelats detta, säger Sharon om utmärkelsen.

Det är för nionde året i rad som diplomeringsceremonin för Global Swede anordnas av Utrikesdepartementet och Svenska institutet. Under ceremonin kommer utrikeshandelsminister Ann Linde, Svenska institutets vikarierande generaldirektör Mikaela Fredriksén Tollin och gruppchef på UD:s enhet för främjande och hållbart företagande Gabriella Augustsson att uppmärksamma 26 studenter från länder runt om i världen.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

– Global Swede är ett sätt att säga tack till några av våra mest innovativa internationella stunder. Studenter från andra länder spelar en viktig roll i våra internationella relationer och jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra till fortsatt utbyte och relationer med Sverige, säger Ann Linde.

Nomineringen för att ge Sharon Wanjala Mwamburi utmärkelsen Global Swede lyder: 

"Sharon Wanjala Mwamburi från Kenya är en hängiven och godhjärtad student med en nyfikenhet inför andra människor och kulturer. Hon är en bra kommunikatör som älskar diskussioner och som utmanar både lärare och kamrater på ett bra sätt. Sharon har mycket goda studieresultat och respekterar alltid tidsfrister. Hennes entusiasm smittar av sig på andra studenter."


Ämnen

Utbildning

Taggar

Stockholm

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876