- Det är obegripligt att regeringen kan föreslå en ny skatt som ska införas inom några månader. Det finns inget som helst skäl, vare sig miljömässigt eller statsfinansiellt, att driva in skatten så fort, säger Weine Wiqvist, VD för RVF.

En ny skatt på förbränning av hushållsavfall införs redan den 1 juli i år - en skatt som ökar hushållens sopavgifter. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen, i samverkan med samarbetspartierna miljöpartiet och vänsterpartiet.

I går anordnade RVF ett seminarium om detta. 130 representanter från avfallsbolag och kommuner runt om i landet slöt upp och deltog tillsammans med företrädare från Finansdepartementet och Skatteverket.

Slutsatsen är att den nya skatten kommer att leda till höjda sopavgifter för hushållen. Höjningen varierar mellan 5 och upp till 30 procent, beroende på typ av förbränningsanläggning. Skatten är tänkt att vara miljöstyrande och leda till ökad materialåtervinning. Nu visar det sig att skattens utformning gör att så inte blir fallet. Det lönar sig inte längre att försöka ”göra som man ska” i samma utsträckning, sortera till exempel. Alla kommer att få betala den nya skatten.

- Vi har i många år satsat på att öka återvinning och kompostering. Trots det måste vi nu höja avgifterna vi tar ut från hushållen redan från och med halvårsskiftet, med 17 procent, säger Lars Åke Skjöld, förbundsdirektör, Gästrike Återvinnare.

Skatten införs med väldigt kort framförhållning. Det är bara några veckor sedan regeringen lämnade propositionen till riksdagen. Det leder till stora problem för kommuner och fastighetsägare när det gäller till exempel att hantera avgifter och hyror.

- Det är obegripligt att regeringen kan föreslå en ny skatt som ska införas inom några månader. Det finns inget som helst skäl, vare sig miljömässigt eller vad jag förstår statsfinansiellt, att driva in skatten så fort. Den borde åtminstone skjutas fram till 1 januari 2007 för att ge de drabbade tid att anpassa sig, säger Weine Wiqvist, VD för RVF.

För mer information, kontakta
Weine Wiqvist, VD RVF, 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28
-
RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar - främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20