Fotograf/Källa: Mostphotos

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras i juni. Precis som förra året blir det firande i ett alternativt format; anpassat efter beslut och rekommendationer frånnationella myndigheter.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för hur gymnasieskolor kan arrangera studentexamen. Utifrån dessa riktlinjer har den kommunala gymnasieskolan beslutat hur studentfirandet på våra skolor kan gå till.  

– Studenten och studentfirandet är en viktig händelse i livet. Vi vill ge studenterna ett fint avslut på sina gymnasiestudier som är anpassat efter den nya vardagen, säger Robin Tannarp (M) ordförande gymnasienämnden i Eskilstuna kommun. 

Studentdag 12 juni

S:t Eskils gymnasium, Rekarnegymnasiet och Rinmangymnasiet inklusive gymnasiesärskolan samt de fristående gymnasierna kommer att ha sina ceremonier lördag 12 juni. 

Förra årets coronaanpassade utspring skedde under två dagar. De lärdomar som då gjordes ligger till grund för besultet att genomföra årets utspring under en dag. Avslutning och utspring kommer ske klassvis, vid olika klockslag och genom olika dörrar på skolorna.

Utifrån rådande rekommendationer och riktlinjer är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt utspring, fyllt med släkt och vänner på skolgården. Antalet vänner eller anhöriga per elev som får ta emot studenten utanför skolan begränsas till 2 personer. Respektive skola planerar detaljerna för hur studentfirandet ska gå till och elever och vårdnadshavare kommer få mer information inom närmsta veckorna.  

Dialoger pågår 

I dialog med studenter, rektorer, fristående gymnasieskolor och polis pågår planeringen för att hitta alternativa och digitala lösningar för firandet. 

– Jag förstår om många känner en besvikelse över att inte kunna ha ett traditionsenligt studentfirande, men vi behöver respektera myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Tillsammans hoppas jag vi kan skapa de bästa förutsättningarna för att studenterna ska få en så fin och minnesvärd avslutning som möjligt, säger Monica Widelund som är skolchef för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. 

Inställd studentkortege

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Med andra ord är det inte heller i år tillåtet med studentkortege.  

Läs om studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbsida.  

Privat sammankomst 

Att hyra till exmpel en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.  

Läs mer om privata sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sjuka elever och anhöriga stannar hemma

Även en sådan här dag är det viktigt att elever med symtom – även milda – stannar hemma för att skydda andra från att bli smittade. Samma sak gäller naturligtvis också för anhöriga som vill fira sina studenter. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för studenten 2021

För mer information, kontakta 

Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden
robin.tannarp@eskilstuna.se, 016-710 51 83 

Mart Saamel, t f biträdande skolchef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
mart.saamel@eskilstuna.se, 070-086 29 11
Kontakt