Sophiahemmet Högskola noterar sökanderekord till sjuksköterskeutbildningen.

Från sjätte till andra plats på ett år. Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära.

– Vi har nu nästan fyra sökande på varje utbildningsplats. Det är rekord, konstaterar en stolt Cecilia Håkanson, prefekt vid Sophiahemmet Högskola.

Högskolans ökade popularitet bland blivande sjuksköterskestudenter visar sig i ny statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. Av de 2 140 personer som ansökt till sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola till hösten har 489 angett högskolan som förstahandsalternativ. Antalet sökande har ökat med närmare 100 personer (24 procent) sedan förra hösten.

Satsning på kvalitet
Cecilia Håkanson ser ökningen av sökande som ett kvitto på lärosätets satsning på hög kvalitet på alla plan. Det handlar om allt från engagerade och kunniga lärare till en utbildning med nära koppling till hälso- och sjukvården och den senaste vårdforskningen.

– Kraven på sjuksköterskors kompetens ser annorlunda ut i dag jämfört med för fem till tio år sedan, och kommer fortsätta förändras i takt med villkoren för hälso- och sjukvården. Därför måste vi ständigt utveckla och anpassa utbildningen, säger hon.

Sophiahemmet Högskola fortsätter nu satsningen på en modern sjuksköterskeutbildning som ska rusta studenterna  för ett framtida yrkesliv. Det handlar till exempel om att ge god omvårdnad till patienter och deras närstående utifrån deras behov, förtrogenhet med ny högteknologi samt digital vårdkompetens.

– Vi arbetar för att säkerställa tre centrala dimensioner för sjuksköterskans framtida yrkesutövande: evidensbaserad kunskap, färdigheter samt förhållningssätt och värderingsförmåga, säger Cecilia Håkanson.

Stabiliserat sökläge
Efter några år med vikande sökantal generellt till svenska lärosäten verkar läget nu ha stabiliserats och antalet sökande är i princip oförändrat jämfört med förra våren. När UHR stängde anmälan till högskolan hade det kommit in drygt 360 000 anmälningar till höstens utbildningar på landets universitet och högskolor.

Fem i topp
Antal sökande till sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2019:

Lärosäte                                          Sökande                    1:a handsval

Göteborgs universitet                       2 480                           676
Sophiahemmet Högskola                 2 140                           489
Malmö universitet                             1 895                           463
Karolinska Institutet                          1 893                           412
Uppsala universitet                           2 282                           400

Text: Inger SundelinBedriver högkvalitativ specialistvård, forskning och utbildning.


Kontakt


Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17