73% av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förtidspensioneras idag, men ett projekt på Misa AB visar att 9 av 11 kan nå anställning med rätt stöd! Idag presenteras projektrapporten!

Personer med diagnosen ADHD har i dagsläget ingen möjlighet att få utökat stöd av samhället trots att det visat sig att personer med diagnosen många gånger har svårt att ta steget att få, och behålla ett arbete. Misa AB har i ett eget projekt utvecklat metoder och förhållningssätt som ska leda till att öka kompetensen i dessa frågor och i längden få flera personer med ADHD går ut i anställning. Idag presenteras projektrapporten!

Personer med diagnosen ADHD har många egenskaper som är positiva på arbetsmarknaden till exempel; kreativitet, engagemang, utåtriktad attityd och energi. Samtidigt kan de ha stora svårigheter att få och behålla ett arbete. Vissa utredningar ger indikationer på att så många som 73% av de personer som förtidspensioneras och går in i arbetslöshet har en diagnos av typen ADHD, Aspergers syndrom eller autism . Personer med diagnosen ADHD har till skillnad från de två sistnämnda diagnosgrupperna emellertid inte en reell möjlighet att få ytterligare stöd av samhället för att ta steget in på arbetsmarknaden.

För att stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden, såväl som för att utveckla vår egen kompetens har Misa därför valt att på egen hand driva ett projekt för att stötta dessa personer ut i arbetslivet.

Under projektperioden erhöll 9 av 11 personer anställning och på Misa utvecklades en arbetsprocess som bl. a. innefattade stöd i att söka, få och behålla arbete.  Vad kunde problemen handla om och hur såg lösningarna ut? Några exempel:

”Erik skrev allt han behövde göra på olika lappar som han la i en påse. Han fick sedan leta igenom denna påse varannan dag för att inte missa något möte. Att övergå till ett system med kalender hjälpte honom mycket”

”Att sätta deadlines för alla uppgifter hjälpte Eva att få dem gjorda. Hon har annars en tendens att skjuta upp dem. Deadlines för alla uppgifter i arbetet gjorde det också lättare att överblicka helheten. Detta gjorde att arbetet kändes mindre övermäktigt och lättare att ta tag i.”

Läs den externa version av projektrapporten här!

För mer information kontakta;
Carin Blomqvist, arbetskonsulent, Misa Bondegatan
mobil 073- 600 14 05
carin.blomqvist@misa.se

Stefan Lahti, Vd, Misa AB
mobil 073 - 316 03 63
stefan.lahti@misa.se


 

 

 Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88