Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Vid prövningen av rätten till sjukpenning är det inte alltid tydligt är tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Eftersom anställningsförhållandet i hög grad påverkar bedömningen av rätten till sjukpenning och ersättningsnivå är det viktigt att det tydligt framgår när respektive bedömningsgrund ska tillämpas, det vill säga om arbetsförmågan ska prövas mot ordinarie arbete eller mot ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Ett avgörande om sjuklön från Högsta förvaltningsdomstolen ger bara viss vägledning om hur bedömningen av om en person är anställd eller arbetslös kan göras. Rättsläget kan därför anses vara oklart och det finns alltså en möjlighet för Försäkringskassan att göra olika bedömningar.

– För den som ansöker om sjukpenning har det stor betydelse om Försäkringskassan bedömer att hen är anställd eller inte. Det finns därför anledning att undersöka frågan om skyddet i sjukförsäkringen vidare och bland annat granska hur tillämpningen ser ut i praktiken, säger Helena Persson Schill en av författarna till rapporten.

Tillsvidareanställning är norm i sjukförsäkringen och samtidigt är det vanligt förekommande med tidsbegränsade anställningar. Fortsatta studier av hur socialförsäkringen fungerar i samspel med arbetsmarknaden som den ser ut i dag är därför angeläget.

Rapporttitel

Tidsbegränsade anställningar och sjukförsäkringen, Arbetsrapport   2016:1

Kontaktperson

Helena Persson Schill 08-58 00 15 29

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00