Över 800 står på väntelista för att få ett nytt organ. Nära 700 av dem väntar på en ny njure. Nästa vecka uppmärksammas organbristen över hela Sverige, för att fler ska ta ställning för organdonation. 2016 kan bli ett rekordår i antal donatorer.

Kön med människor som behöver få en ny njure eller något annat organ transplanterat är alltjämt längre än vad tillgången på organ kan tillgodose. Åtta av tio svenskar är positiva till att donera sina organ efter sin död, men alltför få har gjort sin vilja känd. 

Den senaste statistiken visar dock att antalet donatorer i år har ökat. Hittills i år har organ tillvaratagits från 137 avlidna personer och 95 levande personer har donerat en njure.

- Fortsätter det i samma takt kan 2016 bli ett rekordår i antal donatorer, vilket är positivt. Orsaken till ökningen kan vara att sjukvården har blivit bättre på att identifiera möjliga donatorer och genomföra organdonationer, säger Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.

Njurförbundet har länge arbetat för att sprida kunskap om organdonation och öka tillgången på organ.

- Nu hoppas vi på ett nytt lagförslag till våren, som ska gagna transplantationsverksamheten. Den statliga utredningen om donations- och transplantationsfrågor kom 2015 med flera förslag som kan göra skillnad, säger Håkan Hedman.

På flera håll i landet har Njurförbundets regionföreningar aktiviteter under donationsveckan. Till exempel finns vi i Borlänge i Kupolen den 15-16 oktober där vi delar ut donationskort och ger möjlighet att anmäla sig på plats till donationsregistret. I Eskilstuna finns regionföreningen på Mälarsjukhuset med ett informationsbord hela veckan, och i Katrineholm på Kullbergska sjukhuset på onsdagen.

För information om fler lokala aktiviteter, kontakta Njurförbundets regionföreningar. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.njurforbundet.se  

Där finns även den senaste statistiken från Svenskt transplantationsregister (2016-09-30).

Socialstyrelsens information om organ- och vävnadsdonation: www.livsviktigt.se


För mer information och kontaktuppgifter till lokala intervjupersoner:

Håkan Hedman, förbundsordförande
tel: 070-718 16 70

Sara Norman, verksamhetschef
tel: 070-33 66 401Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401