Antalet myndigheter har minskat kraftigt sedan år 1990, visar en ny rapport från Statskontoret. Även sysselsättningen i statsförvaltningen har minskat under perioden.

Diskussionen om antalet myndigheter har stundtals varit livlig. Den gängse bilden i media har varit att antalet myndigheter ökar. Nu visar Statskontorets kartläggning att myndighetsantalet i själva verket sjunkit markant, från 1394 statliga myndigheter år 1990 till 552 den 31 maj 2005. Antalet myndigheter skulle ha minskat ännu mer om det inte också tillkommit myndigheter under perioden. Statskontoret konstaterar samtidigt att en del av de nybildningar som uppmärksammas inte är myndigheter utan tidsbegränsade uppdrag inom kommittéväsendet. Statsförvaltningen minskar även mätt i antal sysselsatta. Mellan år 1990 och 2004 minskade sysselsättningen i statsförvaltningen med omkring 40 procent, motsvarande drygt 140 000 årsarbetskrafter.

- Det finns i huvudsak två förklaringar till det vi ser, säger Hanna André, utredare på Statskontoret. Dels har många myndigheter ”fusionerat” genom sammanslagningar till större myndigheter. Dels har bolagiseringarna under 1990-talet lett till att många anställda inte längre räknas som sysselsatta i statsförvaltningen.

Med anledning av den pågående debatten om myndighetsantalet har Statskontoret fått i uppdrag av regeringen att redovisa utvecklingen inom statsförvaltningen. Rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990 – 2005 (2005:32) har främst inriktats på antalet myndigheter och den statliga sysselsättningen på central, regional och lokal nivå.

Förändinrgen av antalet myndigheter säger dock bara en del om statsförvaltningens utveckling. Rapporten visar att statsförvaltningens åtagande i stort sett är oförändrat. De statliga myndigheternas uppgifter och verksamheter ligger fast. Undantagen är den affärsverksamhet som bolagiserats, samt försvarsområdet där sysselsättningen minskat och utbildningsområdet som expanderat under perioden.Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26