Region Kronoberg har utvärderat en metod för antikroppstester som är tillförlitlig. Nu ska den testas i en pilotstudie på ett särskilt boende i Alvesta.

– Själva testmetoden har mikrobiologen utvärderat och den är bra. Nu ska vi göra ett praktiskt test av själva flödet, berättar Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.

Boendet som valts ut har varit drabbat av covid-19 och all personal kommer att testas. Detta innebär en möjlighet att testa remisshantering, provtagning, hantering av prover och svarsrutiner.

– På så sätt är vi beredda att införa antikroppstester i större skala av vård- och omsorgspersonal när nationella riktlinjer är framtagna.

– Att vi nu kommit så långt med antikroppstesterna att vi kan göra den här studien i äldreomsorgen är mycket bra. Det ska bli intressant att se hur stor andel som varit smittad bland personalen, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt