Regeringen presenterade häromdagen en efterlängtad Livsmedelsstrategi. I strategin finns två konkreta mål för ekologiskt, dels att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark år 2030 samt att samma år ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen bestå av certifierade ekologiska produkter.

Regeringen presenterade häromdagen en efterlängtad Livsmedelsstrategi för Sverige. I strategin finns två konkreta mål för ekologiskt, dels att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark år 2030 samt att samma år ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen bestå av certifierade ekologiska produkter. 

- 60 % är mer än hälften. Vi tolkar det som att regeringen har en äkta vilja att satsa på ekologiskt. Genom att sätta ett ekologiskt inriktningsmål för offentlig sektor, som dessutom är mer än hälften, visar politikerna tydligt vad de vill, säger Eva Fröman Ekomatcentrum.

Ekomatcentrum har efterfrågat ett nationellt inriktningsmål sedan 2010 då det gamla löpte ut. Nu finns ett nytt ekomål att sträva mot. Dessutom ligger det bra i linje med Ekomatcentrums eget mål, 50 % ekologiskt till 2020.

Redan idag ligger offentlig sektors ekologiska inköp på drygt 31 %. Landets kommuner, landsting och regioner har på egen hand under många år flyttat fram ekopositionerna, utan stödmål från regering och riksdag. Ett nytt inriktningsmål ger extra näring åt den utveckling som redan pågår runt om i landet, där majoriteten av landets 290 kommuner och 21 landsting/regioner redan har ekomål som ligger över 50 %.

- Då det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en ökad svensk produktion, så känns det extra bra att en majoritet av de ekologiska inköpen i offentlig sektor är svenska (drygt 60%) , redan idag, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum.

"Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrens kraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska."

(Källa: Kortversion livsmedelstrategin 2017)EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30