mobilskärm med appar som underlättar skolarbetet Fotograf/Källa: Inger Rålenius

Ytterst få pedagogiska appar fungerar vid lärande, hävdar Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Men Idor Svensson, docent vid Linnéuniversitetet, vill nyansera bilden. Han menar att för elever med läs- och skrivsvårigheter har apparna revolutionerat lärandet. Idor Svensson är en av flera forskare och praktiker som föreläser om appar och andra hjälpmedel under Dysleximässan i Göteborg.

På mässan finns drygt 40 utställare som visar och berättar om alternativa verktyg, metoder, material, läromedel, utbildningar och bemötande. Ungefär lika många föreläsare talar om aktuella och inspirerande ämnen. Nytt för i år är våra åtta workshops och utdelningen av det nyinstiftade Dyslexipriset.

När? Fredag 23 oktober kl 9 till 18 och lördag 24 oktober kl 9 till 16.

Var? Folkets hus i Göteborg.

Inträde? 200 kr, men om du är eller blir medlem i Dyslexiförbundet FMLS går du in gratis. Det gör även alla unga under 18 år.

Dyslexiförbundet FMLS arrangerar årets mässa i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), ABF och Göteborgs stad.

Välkommen!

Mer information finns på www.dyslexi.org Har du frågor kan du kontakta kanslichef Kaj Nordquist, 070-238 63 30 eller kaj.nordquist@dyslexi.org, eller pressansvarig Eva Hedberg, 070-867 29 12 eller eva.hedberg@dyslexi.org

Mässan på sociala medier #dysleximässan2015
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780