Fotograf/Källa: Emma Johansson

Västerbottens naturkarta har förbättrats på flera sätt inför sommaren. Bland nyheterna finns länets fjälleder och att själva appen fått bättre funktionalitet.

Ladda ner Västerbottens naturkarta utan kostnad och börja planera sommarens utflykter. I appen finns alla naturreservat i Västerbotten och en stor mängd vandringsleder, stugor och rastplatser som ligger i anslutning till naturreservat.

Statliga fjälleder på plats i appen

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar kontinuerligt med att lägga in nya naturreservat, leder och anläggningar i Västerbottens naturkarta. Nytt inför sommaren är att alla statliga sommarleder i fjällen och det omfattande närledssystemet i Ammarnäs finns i appen. Den som är sugen på att vandra i fjällen har nu en enkel och tydlig guide över ledernas sträckning. I fjällområdet används lantmäteriets fjällkarta som bakgrundkarta.

Snabbare och mer användarvänlig

Appen utvecklas ständigt och inför sommaren har företaget Outdoor map förbättrat tjänsten på flera sätt. Naturkartan är nu snabbare, mer användarvänlig samt har bättre funktioner för att visa vandringsleder och filtrera sökresultat.

Ladda ner utan kostnad

Ladda ner Västerbottens naturkarta via App Store eller Google Play.

Västerbottens naturkarta finns också som webbsida: naturkartan.se/vasterbotten

Mer om Västerbottens naturkarta

Bakom Naturkartan står företaget Outdoor map. Naturkartan är en modernt utvecklad friluftsguide för webb och mobil, som används av företag och myndigheter för att inspirera och vägleda folk till ett rikare friluftsliv.

Pressbilder

Finns att ladda ner nedan.

För mer information kontakta

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Frida Björkelid
Naturvårdsenheten
010-225 44 18
frida.bjorkelid@lansstyrelsen.se

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se


Relaterade bilder


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41