I den nya boken "Gudstro - Existentiella och intellektuella perspektiv" ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? 

Forskning visar att sekulariseringen fortfarande tycks öka i vårt land. Samtidigt ser vi att religion och andlighet är högst närvarande i vårt samhälle. I Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv får vi läsa 14 författares tankar kring den teologiska kärnfrågan: gudstrons existentiella relevans och intellektuella trovärdighet i vår tid.

Redaktörerna Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm och Anders Jeffner vill med boken ge teologisk bildning och på olika sätt rikta uppmärksamheten mot den bärande grunden i religiös tro: gudstron. De vill bidra till en perspektivförskjutning från religionens funktion, nytta eller skada, till dess centrala innehåll: Gud.

"Det finns ett klassiskt teologiskt begrepp för vad denna bok handlar om. Det är fundamentalteologi. Det handlar om gudstrons rationalitet och existentiella relevans, gudstrons olika utformning i olika traditioner, vägar till gudstro och hur gudstro kan och bör förhålla sig till andra idétraditioner. Hur kan teologi knyta an till kulturöverskridande mystik? Hur utformas en tros- och livsåskådningsdialog med respekt för sanningsfrågan? Hur kan man skildra icke-kristna traditioners gudsbilder på ett rättvisande sätt? Med vilka utgångspunkter kan religionernas gudsbilder reformeras och fördjupas?", skriver de i inledningen.

Titel: Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv
Författare: Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm, Anders Jeffner, Thomas Ekstrand, Anne-LouiseEriksson, Mohammad Fazlhashemi, Alon Goshen-Gottstein, Eva-Lotta Grantén, Cristina Grenholm, KG Hammar, Werner G. Jeanrond, Håkan Möller, Mikael Stenmark och Hanna Stenström
Förlag: Verbum
Omslag och grafisk form: Aina Larsson/Sättaren
ISBN: 978-91-526-3748-7
Utgivning: Maj 2018
Pris: Från 245 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig kommunikatör
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28