Timrå kommun står inför stora besparingar och alla förvaltningar ska bidra för att få en budget i balans. I juni tog kultur- och tekniknämnden beslut om besparingar på 1,5 miljoner kronor under 2019. I den besparingen ingick 1 miljon kronor för Skönviksbacken. Nu arbetar en nytillsatt arbetsgrupp för att hitta lösningar för backens framtid.

Några politiker från kultur- och tekniknämnden och tjänstepersoner från kultur- och teknikförvaltningen har under sommaren arbetat för en lösning för fortsatt drift för säsongen 2019/2020.

Om det inte blir möjligt att ha backen öppen, helt eller delar av, denna säsong så måste backens status bibehållas så den kan öppnas när vi har andra förutsättningar, säger Gunnar Grönberg, ordförande kultur- och tekniknämnden.

Vid kultur- och tekniknämndens möte den 22 augusti kunde ingen ekonomisk godtagbar lösning för fortsatt drift  2019/2020 presenteras.

Arbetet kommer att fortsätta med att försöka hitta en lösning för fortsatt drift av backen utifrån de ekonomiska förutsättningar som kommunen har för innevarande och kommande år. Vi välkomnar förslag för fortsatt verksamhet, avslutar Gunnar Grönberg.

Mer information: Gunnar Grönberg, kultur- och tekniknämndens ordförande, tfn 073-040 09 66


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt