Fotograf/Källa: Fotogruppen Södersjukhuset

Amelmottagningen vid Södersjukhuset har fått årets Kvinnofridspris för sitt arbete med att utbilda vårdpersonal i bemötande och vård av kvinnor som är könsstympade. Prisutdelningen skedde i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens i Stockholm den 24 november.

– Vi är väldigt stolta över att vårt arbete för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning nu uppmärksammas. Kvinnor med erfarenhet av könsstympning har under lång tid varit osynliggjorda i samhället, säger Bita Eshraghi, specialistläkare i gynekologi och obstetrik vid Amelmottagningen på Södersjukhuset.

På Södersjukhuset finns landets enda mottagning specialiserad på kvinnor med besvär orsakade av könsstympning. Mottagningen erbjuder både medicinsk och kirurgisk behandling och även psykosocial behandling. Sedan 2017 utbildar de personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län på uppdrag av Stockholms läns landsting.

– Många i vården upplever att det är svårt att prata om könsstympning och vill ha mer kunskap i ämnet. I utbildningen ger vi grundläggande kunskap om kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser men också om möjligheterna till behandling. Vår målsättning är det ska finnas jämlik vård och att samhället verkar förebyggande så att inte fler kvinnor drabbas, säger Bita Eshraghi.

 

Om Kvinnofridspriset
Operation Kvinnofrid belönar särskilt goda insatser mot våld i nära relationer, i år låg fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset. 

Om Amelmottagningen, Södersjukhuset
Sedan starten 2003 har drygt 1 500 flickor och kvinnor fått stöd och vård för både kroppsliga och psykiska besvär. På mottagningen arbetar gynekologer, förlossningsläkare, barnmorskor och kuratorer. Amel betyder hopp på arabiska.

För mer information
Kontakta Sös presstjänst, 070-484 10 76

 Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)