Miljoner hundar lider fruktansvärt på många platser i världen. De misshandlas, försummas, svälter och får sjukdomar. I värsta fall avlivas hundar brutalt – genom elstötar, förgiftning eller slås ihjäl – för att människor fruktar rabies.

Över 59 000 människor dör av rabies varje år och över 60% av dem är barn. 99% av alla rabiesfall i världen beror på smitta från hundar. 

I Sierra Leone är situationen extra svår eftersom landet har genomlidit såväl inbördeskrig som Ebola-utbrott. Det har medfört att människor inte kunnat ta hand om sina hundar, som övergetts och fått föröka sig okontrollerat. I huvudstaden Freetown är situationen akut. Tiotusentals hundar svälter och är sjuka. Många känner någon som blivit biten av hundar och fått rabies. Det finns även en oro bland hundägarna att deras hundar ska dödas av andra av rädsla för rabies.

Den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection arbetar för att förbättra hundars liv och människors syn på dem. Genom att vaccinera hundar mot rabies skyddas människor från smitta och hundarna skyddas både från sjukdomen och risken att avlivas. I Kenya genomfördes den miljonte rabiesvaccinationen under 2016.

- Genom att delta i FN:s globala hållbarhetsmål att utrota rabies till 2030 kan vi motivera regeringar att agera. Genom att behandla hundar bättre och stödja ansvarsfull hantering av hundpopulationer kan smittspridningen hindras, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Porterction Sverige.

Det kan vara komplicerat och dyrt att hantera hundar, vilket får regeringar och samhällen att ta till massavlivningar. För att uppmuntra regeringar att skapa långsiktiga förbättringar gör World Animal Protection följande:

  • Genomför fallstudier och forskning som visar att hundars välfärd och ansvarsfullt hundägande är avgörande för att långsiktigt utrota rabies.
  • Trycker på för att få institutioner som WHO, FAO och OIE att öka fokus på hundars välfärd i arbetet med att stoppa rabies.
  • Stödjer regeringar, som i Sierra Leone, för att ta fram program som långsiktigt skyddar hundar och hindrar rabiesspridning
  • Sprider information om ansvarsfullt hundägande och hur man ska ta hand om sina hundar
  • För fram hundvälfärd och kunskaper genom internationella organ som exempelvis International Companion Animal Management (ICAM).

    - Om vi tar länder där hundar ar ett relativt gott liv, som Sverige, Nederländerna och Storbritannien är det länder som effektivt genomfört ansvarsfull hantering av hundar på högsta nivå, säger Roger Pettersson och fortsätter:

– Vi har sett stort intresse för vårt långsiktiga arbete för human hantering av hundar och räknar med att fler länder ansluter sig efter Sierra Leone.

Läs mer om organisationens arbete för hundar och mot rabies här: 

Fler bilder finns på begäran. Vi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen. Vi har samarbete med organisationer, företag och enskilda runt hela världen och är rådgivare åt FN, EU, regeringar och myndigheter. Vi är insatta i djurskyddsfrågor, såväl i Sverige som globalt. Våra arbetsområden är djur i samhällen, främst hemlösa hundar och arbetsdjur, lantbruksdjur, katastrofdrabbade djur och vilda djur.


Kontakt


Lise-Lott Alsenius

Presskontakt

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

08-617 79 72

070-397 21 33

Roger Pettersson

Generalsekreterare

rogerpettersson@worldanimalprotection.se

070-217 21 33

Julia Engqvist

Kampanjansvarig

Juliaengqvist@worldanimalprotection.se

08-6177970

08-6177975

706142133