Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar medlemmar som lämnat felaktiga uppgifter.

De kan till exempel medvetet eller av grov vårdslöshet ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse. I dessa fall ska medlemmen uteslutas ur arbetslöshetskassan eller frånkännas ersättning i mellan 45 och 195 ersättningsdagar. Normalfallet ska vara 130 dagar. Om det finns misstanke om brott ska medlemmen dessutom polisanmälas.

Antalet beslut om uteslutning och frånkännande ökade från 527 till 662 mellan första halvåret 2014 och samma halvår 2013. Eftersom det rör sig om kraftiga sanktioner är det viktigt att dessa ärenden behandlas lika, skriver IAF. Kartläggningen visar dock på skillnader.

  • Det saknades en enhetlig tillämpning av antalet dagar för frånkännande av ersättning och skälen för besluten om fler eller färre än 130 dagar varierade mellan arbetslöshetskassorna. Det innebär att det finns risk att likabehandling inte uppnås.
  • Det fanns skillnader i hanteringen av polisanmälningar. Vissa arbetslöshetskassor polisanmälde alla sina beslut om uteslutning och frånkännande, medan andra inte gjorde det i något fall.
  • Det var också kraftiga variationer i arbetslöshetskassornas handläggningstider för dessa ärenden - mellan 3 veckor och 10 månader, vilket i sig får en negativ påverkan på den enskilde.


IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen.


Kontakt


Sara Bodemyr Fridell

Kommunikatör

sara.bodemyrfridell@iaf.se

0150-48 70 31

070-508 49 64