Åre och Vaggeryds kommuner serverar mest ekologiskt i Sverige. Åre serverar 16,6 procent och Vaggeryd 15,2 procent ekologiskt i de offentliga köken. Där med har de vunnit Ekomatsligan 2006. Nationellt har den offentliga konsumtionen av ekologiskt ökat från 2,5 till 4,1 procent på två år.

Åre och Vaggeryds kommuner serverar mest ekologiskt i Sverige. Åre serverar 16,6 procent och Vaggeryd 15,2 procent ekologiskt i de offentliga köken. Där med har de vunnit rankning av de bästa kommunerna och landstingen i landet i årets Ekomatsliga, vars siffror baseras på 2005 års resultat.

I årets Ekomatsliga finns 25 kommuner, stadsdelar och landsting som samtliga har minst 8 procent ekologiskt. 2003 var det bara 13 kommuner som klarade 8 procent.

Nationellt har den offentliga konsumtionen av ekologiskt ökat från 2,5 till 4,1 procent på två år.

- Vi kan se en markant konsumtionsökning av ekologiskt i de offentliga storhushållen, även nu under 2006, säger Eva Fröman på Ekocentrum i Sigtuna.

Ekocentrums marknadsundersökning visar att tydliga, kvantifierbara politiska mål är en viktig faktor för att uppnå en hög andel ekologiskt i landets kommuner och landsting. En bra upphandling med ett antal konverterade ekologiska produkter bidrar också till mer ekologiskt. Däremot är extra ekonomiska resurser inte nödvändigtvis bidragande till en hög ekologisk andel, även om det på kort sikt ökar inköpsviljan i köken.

Den vanligaste produktgruppen är mjölk- och mejeriprodukter som 71 kommuner väljer i första hand. 37 procent satsar på ekomjölk.

I den förra regeringens skrivelse "Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010" fastslogs nya mål för ekologisk produktion och konsumtion. Ett mål var att konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor borde öka. Inriktningen sattes till 25 procent av den offentliga konsumtionen av ekologiskt till 2010. Dirk van der Krogt på Ekologiska lantbrukarna har räknat ut att 25 procent ekologiskt i offentlig sektor motsvarar i SEK den totala konsumtionen av ekologiskt i Sverige idag.

- Att nå 25 % till 2010 verkar fullt rimligt om den offentliga sektorns intresse för ekologiskt fortsätter att öka i samma takt även framöver, säger Eva Fröman.

Ekocentrums Rapport "Ekologiska livsmedel i offentliga storhushåll - enkätundersökning över intresset för ekologiska livsmedel i offentliga storhushåll" för 2006 samt en illustration av den fullständiga Ekomatsligan 2006 kan beställas via mailen eller laddas ned från vår hemsida.

Ekocentrum - Informationscentrum för Ekologiska produkter är en ideell förening som vill verka för en uthållig utveckling av livsmedelsproduktionen. Det sker genom information, samverkan och utvecklingsarbete.

För mer information, kontakta Eva Fröman, eva@ekocentrum.info, 08-779 59 29
www.ekocentrum.info


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30