Fotograf/Källa: Mikael Gustavsen

Den 30 januari arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Returpunkten Sörab – En central återbruks- och återvinningsverksamhet i Sundbyberg.

Återvinningsgalan arrangeras för att premiera innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar inom branschen, och lyfta de personer och företag som under året visat på extraordinära prestationer. På galan delas priser ut i åtta kategorier. Ett pris, Årets förebyggare, står Avfall Sverige bakom.

Årets förebyggare blev i år Sörab för deras Returpunkt i Sundbyberg som invigdes i maj 2019. 

-Returpunkten gör det enkelt även för den som inte har bil att minska avfallsmängderna och samtidigt öka möjligheterna till återbruk och materialåtervinning. Det är tydligen ett vinnande koncept, säger en nöjd Johan Lausing, vd på Sörab.

Priset delades ut av miljöminister Isabella Lövin som i sitt inledningstal till galan lyfte vikten av att arbeta mot ett mer hållbart samhälle.

- Innovationsförmågan är viktig och det är därför vi är här. Jag blir inspirerad när jag ser alla nominerade, de visar att det går, sade hon. 

Avfall Sveriges vd, Tony Clark, var med och delade ut priset. 

-Priset för Årets förebyggare tilldelas någon som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Returpunkten kombinerar återbruksverksamhet med verkstad och byte och är unik i Sverige, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. 

Övriga två finalister till priset var ReCreate Design Company – Återbruksinredning i kontorsmiljö och Rädda Maten Skåne (HUT Skåne) – Nätverk och samverkan för att minska matsvinn. 

På galan delas också åtta andra priser ut:

  • Årets Hållbarhetspris för Skolor och Ungdom: Städa Sverige – ungdomar från idrottsföreningar skräpplockarevent
  • Årets Återvinningsinspiratör: Åsa Stenmarck IVL – Synlig forskare och inspiratör 
  • Årets Avfallsbehandlare: EWGroup – Återvinning av jordmassor i Linköping
  • Årets Återanvändare: Gothenburg Culture Festival (Göteborg Stad) – Återanvändning av tallrikar och glas, samt personalens kläder genom samarbete med Björkå Frihet. 
  • Årets Cirkulära Initiativ: Hudiksvall Kommun och lokala Coop butikerna - Matavfallspåse för frukt och grönt 
  • Årets Innovatör: Easy Mining – Utvinning av kvävegödsel ur avloppsvatten
  • Årets Specialpris: SipTEX (IVL) – Storskalig sorteringsanläggning för textil med SYSAV och Vinnova
  • Juryns Hedersomnämnande: Fridays For Future – Organisationen bakom de numera globala skolstrejkerna

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20