Den 31 januari arrangerades för tionde gången Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Årets förebyggare blev Stockholmsmarknader som tagit konceptet bakluckeloppis till Stockholm och Sverige.

Återvinningsgalan arrangeras för att premiera innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar inom branschen, och lyfta de personer och företag som under året visat på extraordinära prestationer. På galan delas priser ut i tio kategorier. Ett pris, Årets förebyggare, står Avfall Sverige bakom. 

Årets förebyggare blev i år Stockholmsmarknader.Varje år byter miljontals prylar ägare genom bolagets olika loppisinitiativ.

- Priset för Årets förebyggare tilldelas någon som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Stockholmsmarknader har med stor framgång tagit konceptet Bakluckeloppis till Stockholm och Sverige och därmed förebyggt stora mänger avfall genom återanvändning,säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige. 

Avfallshanterare världen över noterar ökande avfallsmängder och att mycket av det som slängs är resurser skulle kunna användas på mer effektiva sätt. I Sverige är vi duktiga på avfallshantering och arbetar sedan länge i linje med den nya cirkulära ekonomin. 

Priset delades ut av Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF, och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Övriga två finalister till Årets förebyggare var IKEA Food Service (länk) och Engångsfritt Kulturkalas (länk).

På galan delas också nio andra priser ut: 

  • Årets cirkulära initiativ: Re:Newcell – Textilåtervinning 
  • Årets innovatör: OP Teknik – Utvecklingen av sorteringsrobot för bygg och rivningsavfall 
  • Årets kretsloppsfrämjare: RagnSells – Fokus på inköp genom LOU av återvunna material samt fosforåtervinning
  • Årets metallåtervinnare: Järnmalmer – Utveckling av verktyg för beräkning av återvinningens CO2 tillsammans med Chalmers
  • Årets Återanvändare: Loop Rocks – Nordens största e-marknadsplats för återanvända byggmassor
  • Årets Avfallsbehandlare: Renova/Göteborgs Stad/Renova – Eldriven sopbil
  • Årets WEEE-initiativ: Begagnade Vitvaror AB – Reparation och återanvändning av vitvaror genom eget varuhus för vitvaror i Arlöv
  • Årets Specialpris: SIS Plaststandard – Ny arbetsgrupp för plaståtervinning inom ISO med svenskt ordförandeskap (Avfall Sverige ingår i arbetet)
  • Juryns Hedersomnämnande: SVT Maträddarna – Anne Lundberg och Paul Svensson för arbetet med matsvinn

Executive Forum

Executive Forum är ett förevenemang till Återvinningsgalan. Avfall Sveriges Jon Nilsson-Djerf, rådgivare materialåtervinning, insamling och transport, deltog tillsammans med många tidigare pristagare från Återvinningsgalan för att uppmärksamma galans 10-årsjubileum. Ämnena spände brett från fallfrukt och sportutrustning till förorenad mark.

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.



Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20