Motivering:Vare sig det är örnen i flykten, eller den öppna äppleblomman, eken som förgrenar sig, den slingrande bäcken vid källan, den över allting lysande solen, följer formen alltid funktionen. Och detta är lagen.* Och det här, det är årets Guldägg i Event. Ett oemotståndligt och effektivt sätt att bevisa att design är viktigt på riktigt, och att utan den, så blir det skit alltihop.* Fritt från Louis Sullivan, arkitekt, 1896.Guldägg 2013 kategori Event:Byrå: Perfect Fools Bidragsnamn: Kauko "Remotely Controlled Design Café" Uppdragsgivare: Kansainvädlinen Designsäätiö AD-assistent: Minna Lairi Art Director: Magnus Ericsson, Martin Samuelsson, Bruno Ribeiro Back-End Developer: Martin Torhage Copywriter: Mick Scheinin Creative Director: Tony Högqvist, Eka Ruola Designer: Viktor Wätterbäck, Karl Nord Front-End Developer: Paula Kreuger Kundansvarig: Fredrik Heghammar, Barbara Sorsa Motion Graphics: Martin Hammarberg Musik: Erik Wikholm Planner: Tobias Wacker Producent: Carlos Naude, Patrick Sundberg, Sivi Uitto, Tamer Mohsen, Espen Brekkebraten Technical Director: Björn Kummeneje, Björn Uppeke Reklambyrå: Perfect Fools, Hasan & Partners, TWOFATBOYSSilverägg 2013 kategori Event:Byrå: DDB Stockholm Bidragsnamn: Bug Run Uppdragsgivare: Volkswagen SverigeByrå: Isobarjjp Bidragsnamn: The Cube Uppdragsgivare: ElectroluxByrå: DDB Stockholm Bidragsnamn: Vem bryr sig? Uppdragsgivare: FörsvarsmaktenDiplom 2013 kategori Event:Byrå: Åkestam Holst Bidragsnamn: En liten tjänst från Pressbyrån Uppdragsgivare: PressbyrånByrå: Garbergs Bidragsnamn: Unlock the truth about Guantánamo Uppdragsgivare: AmnestyJury:Kategoriordförande Monica BornJury Petter Dixelius, Lasse Kampe, Lena Regeheim, Jennie Mattar, Elisabeth Berlander, Björn Ståhl Kontaktinformation: Maja Siösteen, Tävlingsansvarig på Guldägget, 070 215 10 32, maja@komm.seAndreas Dahlqvist, juryordförande Gulägget 2013, 1 646 509 6726 andreas@mccann.comOm GuldäggetSyftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden sk

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, mobil, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare