Årets Guldäggsplakett går till Kenneth Bengtsson.

Motivering:
"Sällan har en vd visat samma mod, kreativitet, uthållighet och inte minst intresse för det egna företagets marknadskommunikation Förtroendet mellan Kenneth Bengtsson och marknaden är ett unikt kapitel i modern svensk reklamhistoria. Efter mer än tio år med ICA-Stig vid vår sida anser konsumenterna fortfarande att ICA:s reklam är lika underhållande som lockande."

Kriterier för Guldäggsplaketten
Guldäggsplaketten ska utdelas till den annonsör (enskild person eller organisation) som, tillsammans med annonsörens byråer, genom mod, kompetens och kreativt tänkande under en längre tid visat hur marknadskommunikation har bidragit till att utveckla annonsörens verksamhet och ökat konkurrensförmågan. Särskild vikt ska läggas vid förmågan att tillföra nya kunskaper och erfarenheter som bidrar till ökad effektivitet i marknadskommunikationen, inte bara för annonsören själv utan för alla aktörer, annonsörer såväl som konsulter.

 

 
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare