Idag har Årets julklapp traditionsenligt presenterats av HUI Research – Återvunna kläder. Avfall Sverige vill slå ett slag för årets julklapp - En julklapp som inte bara sprider glädje till dina närmaste, utan också är en present till oss alla genom att vara snäll mot miljön.

- Nästan varje år slår julhandeln nya rekord när det gäller inköp av klappar och mat - och samtidigt ökar mängden avfall. Fortsätter vi så här kommer avfallsmängderna ha fördubblats inom 15 år. Detta är en utveckling som Avfall Sverige vill bromsa och det är glädjande att även HUI Research har valt att uppmärksamma återvunna kläder, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

- Ett par nyproducerade jeans ger 25 kilo osynligt avfall, avfall som vi konsumenter aldrig ser. Det allra bästa ur ett hållbarhetsperspektiv är givetvis att laga, låna och återanvända kläder. Att köpa sina kläder second hand eller att dela kläder och prylar. När det inte längre går är alternativet att lämna kläder till återvinning, säger Anna-Carin Gripwall. 

För att inspirera svenskarna att konsumera hållbart driver Avfall Sverige tillsammans med kommunerna Miljönär-kampanjen och har tagit fram märkningen Miljönär-vänlig. Den ges till verksamheter, fysiska eller digitala, som gör det möjligt för konsumenter att laga, låna eller återanvända – eller på annat sätt minska avfallet.

Håll utkik efter Miljönär-symbolen i årets julhandel för att hitta affärerna som gör det möjligt för konsumenten att bidra till ett mer hållbart samhälle. På miljönär.se finns en karta med alla märkta verksamheter där du kan hitta årets second hand-julklapp. Genom att julshoppa Miljönär-vänligt hjälper du inte bara miljön utan även din plånbok!

Läs mer på www.miljönär.se    

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128